Historien om bygdegården

Historien om bygdegården
Den bygdegård vi ser idag är resultatet av ett flertal renoveringar av den ursprungliga godtemplar-lokal som uppfördes 1896 på tomtmark som donerades av dåvarande ägarna till Norra gården, Anders och Malena Andersson.

Godtemplarlogen ”Fellingsbro Framtid” gick i graven 1922 och lokalen övertogs först av en i hast bildad byggnadsförening ”Östra Fellingsbro Lantbrukares Byggnadsförening”. 1946 gick den ekonomiska föreningen i likvidation och en ny, ”Fellingsbro Östra Bygdegårdsförening”, bildades och övertog lokalen.

Den föreningen har 2006 omvandlats till den ideella föreningen ”Balsta Bygdegårds-förening” med cirka 150 medlemmar.


Den ursprungliga byggnaden från 1896 har renoverats och byggts till i flera etapper. 1952 ökades takhöjden, vinden inreddes ovanpå köket, som fick vatten och avlopp, och scenen byggdes ut åt väster.

På 1960-talet ersattes den vedeldade kaminen i stora salen med en fotogendito. 1976 anskaffades en oljeeldad varmluftspanna med fläkt ut i stora salen, elradiatorer sattes in i övriga utrymmen och toaletterna installerades. Diskmaskin, vatten från borrad brunn och nytt dansgolv tillhör de senaste investeringarna.


Användningen av lokalen har varierat och utöver uthyrning till föreningar och för privata fester kan nämnas:

- Filmförevisningar, föredrag och möten med såväl politiska som religiösa förtecken under 1920-talet

- Studieverksamhet med anknutet bibliotek samt en livlig gymnastikverksamhet under 1930- och 1940-talen. Gymnastikföreningen ”Friska Viljor” upphörde 1953.

- Club-67 med knytis och dans var en ofta förekommande hyresgäst under 1970-talet.


Skrivet av Torsten Ericsson